Skip to main content

Mere om læger under uddannelse...

Introduktion

Som nyansat læge vil du gennemgå et grundigt introduktionsforløb, som de uddannelsesansvarlige overlæger har sammensat. Introduktionsprogrammet vil klæde dig på til dit fremtidige arbejde, og omhandler bl.a. undervisning i psykiatriloven, psykofarmakologi, psykoterapi, psykopatologi, krisesamtaler, akutpsykiatri, konflikt nedtrapning og deeskalering. Du deltager også i et specielt tilrettelagt relation og deeskaleringskursus.

Introduktionsforløbet giver dig også mulighed for møde dine nye kolleger, som skal starte i andre dele af Psykiatrien, og derigennem får et netværk i på tværs af regionens Psykiatri.

Uddannelse

Du vil løbende deltage på relevante kurser. Hos os har du faste uddannelsesdage. Vi har i nogle afdelinger et aktivt forskningsmiljø, hvor der også er mulighed for at kombinere en klinisk hverdag med forskning.

Supervision

Vi prioriterer supervision højt. Vores uddannelseslæger får tilknyttet en vejleder og du får tilbudt individuel supervision.

Udover supervision prioriterer vi, at vores uddannelseslæger har et forum, hvor du kan drøfte spørgsmål og udveksle erfaringer om ledelse, etik og organisation (LEO) i et trygt miljø. LEO grupperne faciliteres af en erfaren psykiater og en uddannelsesansvarlig overlæge. LEO grupperne gør en forskel for vores uddannelseslæger og bidrager til refleksion og læring hos deltagerne og til et bedre arbejds- og uddannelsesmiljø.

Busordning og bolig

Vores busordning fra København til Psykiatrisygehuset i Slagelse kan anvendes af bl.a. læger. Bussordningen er meget populær og gør, at du kan være i København på samme tid, som hvis du arbejdede i Københavnsområdet. En del af din transporttid medregnes som arbejdstid efter aftale med ledelsen.

Vi hjælper dig desuden med at komme på plads i vores region og har enkelte boliger i Slagelse og Vordingborg, som kan lejes ved behov, såfremt lejemålet er ledigt.