Skip to main content

Hvad hjælper det at kunne se, hvis man ikke kan se meningen?

Når livet gør ondt, er der brug for specialister, der kan hjælpe vores patienter med langvarige lidelser tilbage til deres hverdag og til at få et liv med mening.

I Psykiatrien Region Sjælland arbejder vi med hele mennesket, både det psykiske, fysiske og sociale. Du skal ikke kun mestre dit fag til fulde. Du skal også kunne danne relationer og være god til at kommunikere med dine patienter. Til gengæld får du mulighed for at arbejde med både det eksistentielle, det humanistiske, det videnskabelige og det somatiske felt. Det kræver respekt, omsorg og ansvarlighed. Og det kræver landets bedste fagfolk.

Her får du et indblik i vores psykiatri som arbejdsplads. Du kan få mere at vide om dine karrieremuligheder og om arbejdet i psykiatrien. Måske er du vores kommende kollega?

Mød psykiatriledelsen nedenfor, der fortæller om Psykiatrien Region Sjælland som arbejdsplads. 

Psykiatriledelsen

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatriledelsen

Psykiatrien er en stor organisation

Vi dækker patientbehandlingen på et stort geografisk område fra Nykøbing Sjælland til Lolland Falster. Vi har derfor mange arbejdspladser fordelt i hele Region Sjælland. Vi har sengeafsnit i hhv. Roskilde, Slagelse og Vordingborg og ambulante behandlingstilbud over det meste af Region Sjælland.

Vores Psykiatri består af godt 2.000 fastansatte medarbejdere, som er organiseret i fem kliniske afdelinger (Psykiatrien Syd, Psykiatrien Øst, Psykiatrien Vest, Afdeling for Retspsykiatri og Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, kliniske stabsenheder og administrative funktioner). Vi har også et stort uddannelsessted og uddanner mange forskellige faggrupper.

Læs mere om Psykiatrien som organisation

Bliv klædt godt på til et job i Psykiatrien

Det er vigtigt for os, at vores nye medarbejdere føler sig taget godt imod i Psykiatrien. Derfor vil du som ny medarbejder gennemgå vores Onboardingprogram, der skal klæde dig fagligt og socialt på til at udfolde dine kompetencer og føle sig tryg i fællesskabet.

Med programmet følger en faglig introduktion i den første tid af ansættelsen og mulighed for en række samtaler med både din leder og din mentor, så I får afstemt jeres forventninger og holder et løbende fokus på din udvikling. Målet er, at du ved, hvad vi forventer af dig, og at du føler dig klædt godt på til et job i Psykiatrien.

Læs mere om vores Onboardingprogram 

Samarbejde er nøglen til bedre psykiatri

Vi er en behandlingspsykiatri bestående af både almen psykiatri, retspsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Vi arbejder med patientens sygdomsforløb ud fra både psykiske, fysiske og sociale faktorer. Et godt samarbejde – både tværfagligt og inden for den enkelte faggruppe – er vigtige elementer i at kunne hjælpe det hele mennesket og skabe en bedre psykiatri.

Læs mere om vores forskellige faggrupper

Faglighed og kompetencer i konstant udvikling

Psykiatrien som speciale udvikler sig løbende. Derfor er forskning, uddannelse og kompetenceudvikling en stor del af vores hverdag. Ny forskning gør os klogere, og hver dag arbejder vi på at bringe den nyeste viden i spil – også i praksis. Det skaber en arbejdsplads med store muligheder for personlig og faglig udvikling i hverdagen.

Vi har store visioner. Derfor fokuserer vi også på efteruddannelse, videreuddannelse og kompetenceudvikling. Både monofagligt og tværfagligt. Og vi samler på kolleger, der trives i den løbende udvikling.

Læs mere om uddannelse og kompetenceudvikling