Skip to main content

Hverdage med ansvar

Indflydelse og tillid er afgørende for vores hverdag, og alle bliver mødt med respekt, lydhørhed og forståelse

Psykiatrien skal være en god arbejdsplads, hvor du både kan udvikle dig fagligt og personligt. Det skal den uanset, om du er en del af vores døgndækkede sengeafsnit, vores ambulante behandlingstilbud eller du varetager andre vigtige funktioner i vores psykiatri. Derfor sørger vi for, at du kommer godt i gang. Vi fokuserer også på, at du går på arbejde i trygge rammer, har handlerum og tillid til ledelsen, så du trives og har lyst til at blive her hos os.

Vil du vide mere?