Skip to main content

Aktuelt

Region Sjælland-kandidatsporet i klinisk psykologi

I september 2024 starter det første hold studerende på Region Sjælland-kandidatsporet i klinisk psykologi.

Uddannelsen foregår i et tæt samarbejde mellem Institut for Psykologi på Københavns Universitet og Psykiatrien Region Sjælland for at sikre den bedst mulige uddannelse af kommende psykologer.

Kandidatuddannelsen er en unik mulighed for at opnå stærke kliniske kompetencer gennem en tæt tilknytning til de kliniske behandlingsmiljøer i Psykiatrien.

Psykologiuddannelsen skal være med til at styrke mulighederne for at rekruttere psykologer til ansættelse i Region Sjælland.

Udvidelse af retspsykiatrien

Vi bygger nye sengeafsnit i retspsykiatrien og på Sikringen, som vil stå færdige i efteråret 2024, så de første patienter kan blive indlagt i slutningen af 2024. Den almene retspsykiatri udvides med 12 nye sengepladser, og det nye afsnit på Sikringen vil i første omgang få fem nye sengepladser.

Vi har brug for ca. 60 nye kolleger til udvidelsen, og vi er i fuld gang med at forberede os på at tage de nye afsnit i brug. Nye personalegrupper skal sammensættes, oplæring og træning af nye kolleger, en god sikkerhedskultur, nye arbejdsrutiner samt indretning af de nye fysiske rammer.

Se ledige stillinger

STIME-indsats, tidlig hjælp til børn og unge

VI er i fuld gang med at etablere et formelt samarbejde mellem Børne- og ungdomspsykiatrien og de fleste kommuner i Region Sjælland om rådgivning, vejledning og kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere.

Vi tager et fælles ansvar for at yde en tidlig og forebyggende indsats til børn og unge i mistrivsel, som ikke har behov for at blive udredt og behandlet i psykiatrien. Familierne tilbydes en lavintensiv men specialiseret indsats tæt på deres hverdag.

Nyt integreret behandlingstilbud

Fra 1.september 2024 etablerer vi et nyt integreret behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og samtidigt rusmiddelmisbrug. Tilbuddet vil blive indfaset gradvist frem mod udgangen af 2027.

Den integrerede behandling vil ske i de ambulante F-ACT teams samt i Retspsykiatrisk Opsøgende team (ROT) og i samarbejde med sengeafsnit, hvis patientens indlægges. Vi skal bruge nye kolleger til opgaven, og vi skal gennemføre kompetenceudvikling af personale i F-ACT teams og på sengeafsnit.

Online-klinik - Psykiatrien Region Sjælland i København

Vi har etableret en onlineklinik i hjertet af København, som vi nu udvider. Onlineklinikken er en satellitfunktion med speciallæger og psykologer, der via videosamtaler udreder og behandler borgere i ambulant behandling fra den sydlige og vestlige del af Region Sjælland. Lægerne og psykologerne arbejder hovedsagelig i København, med fremmøde på et ambulatorium på Sjælland eller Lolland-Falster i begrænset omfang. Med onlineklinikken kan vi psykolog flere speciallæger og psykologer til Psykiatrien Syd og Psykiatrien Vest og samtidig give vores patienter et godt behandlingstilbud med både virtuelle og fysiske behandlersamtaler. Vi har med udvidelsen af ​​onlineklinikken forberedt for, at vi på sigt kan øge kapaciteten i onlineklinikken yderligere.

Hvis du er blevet nysgerrig på online-klinikken > Se vores ledige stillinger

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt