Skip to main content

Aktuelt

F-ACT – en helt ny behandlingsmodel i vores distriktspsykiatri

Vi indfører en fleksibel, udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet for borgere i hele Region Sjælland. Vi er i gang med at etablere 21 lokale F-ACT teams i vores 15 distriktspsykiatrier. F-ACT er et tilbud om behandling og støtte, som er tilpasset borgerens aktuelle behov. Behandlingen er intensiv, når borgeren har mest brug for det. Vi arbejder sammen med kommunen, lægen og botilbuddet om at følge borgeren tæt. Vi har brug for nye medarbejdere fra forskellige faggrupper til at løfte opgaven.
F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment).

Hvis du er blevet nysgerrig på F-ACT > Se vores ledige stillinger

Online-klinik - Psykiatrien Syd i København

Som noget helt nyt har Psykiatrien etableret en online-klinik i hjertet af København. Online-klinikken er en satellitfunktion med speciallæger, der via videosamtaler udreder og behandler borgere i ambulant behandling fra Lolland og Guldborgsund kommuner. Lægerne deler deres tid mellem arbejde i København og fremmøde på et ambulatorium i Maribo. Med online-klinikken håber vi at kunne tiltrække flere speciallæger til Psykiatrien Syd og samtidig give vores patienter i den sydlige del af regionen et godt behandlingstilbud med både virtuelle og fysiske lægesamtaler.

Hvis du er blevet nysgerrig på online-klinikken > Se vores ledige stillinger

Fusionsklinik – et innovativt samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland

Fusionsklinikken er den første klinik i Danmark, som samler behandling af diabetes og psykisk sygdom. Fusionsklinikken er et nyt ambulant og specialiseret tilbud, som er målrettet patienter med både svær psykisk sygdom og svær diabetes. Fusionsklinikken arbejder tværfagligt og opsøgende fra Psykiatrisygehuset i Slagelse. Klinikken drives af Psykiatrien Vest i tæt samarbejde med Endokrinologisk Afdeling på Slagelse Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Patienter der er tilknyttet Fusionsklinikken får - som noget helt nyt - adgang til diabetesbehandling og screening af evt. komplikationer, samtidig med at de får behandling for svær psykisk sygdom.

Hvis du er blevet nysgerrig på Fusionsklinikken > Se vores ledige stillinger

Vagt hver 3. weekend

I Psykiatrien Region Sjælland pågår et udviklingsarbejde med vagtplanlægningen. Vi forstår vigtigheden af indflydelse på egen arbejdstid og arbejder kontinuerligt for at skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv. Dette arbejde betyder, at sygeplejersker på vores sengeafsnit i Psykiatrien Vest i Slagelse nu har mulighed for kun at have vagt hver 3. weekend (bortset fra sommerperioden).

Vi arbejder videre med at udvikle vores vagtplanlægning, så vi kan tilgodese så mange individuelle ønsker som muligt. Vi ved, at det er afgørende for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Hvis du er blevet nysgerrig > Se vores ledige sygeplejerske stillinger 

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt