Skip to main content

Aktuelt

Turnusstillinger til nyuddannede sygeplejersker

Psykiatrien Vest i Slagelse indgår sammen med Slagelse Sygehus i et pilotprojekt omhandlende Klinisk EfterUddannelse (KEU) for nyuddannede sygeplejersker. Det er et uddannelsestiltag, som har til formål, at styrke de nyuddannede sygeplejerskers kliniske sygeplejefaglige kompetencer indenfor det medicinske, det kirurgiske og det psykiatriske speciale. Det betyder, at stillingen består af 3 gange 6 måneders ansættelse i hhv. en medicinsk- og kirurgisk afdeling på Slagelse sygehus og i voksenpsykiatrien i Psykiatrien Vest i Slagelse. Efter endt forløb kan de ansatte frit vælge ansættelsessted mellem de deltagende afdelinger og honoreres endvidere med et årligt KEU tillæg.

STIME–indsats, tidlig hjælp til børn og unge

Vi starter i 2023 et formelt samarbejde mellem Børne- og ungdomspsykiatrien og interesserede kommuner i Region Sjælland om rådgivning, vejledning og kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. Vi tager et fælles ansvar for at yde en tidlig og forebyggende indsats til børn og unge i mistrivsel, som ikke har behov for at blive udredt og behandlet i psykiatrien. Familierne tilbydes en lavintensiv men specialiseret indsats tæt på deres hverdag.

Online-klinik - Psykiatrien Region Sjælland i København

Vi har etableret en onlineklinik i hjertet af København, som vi nu udvider. Onlineklinikken er en satellitfunktion med speciallæger og psykologer, der via videosamtaler udreder og behandler borgere i ambulant behandling fra den sydlige og vestlige del af Region Sjælland. Lægerne og psykologerne arbejder hovedsageligt i København, med fremmøde på et ambulatorium på Sjælland eller Lolland-Falster i begrænset omfang. Med onlineklinikken kan vi tiltrække flere speciallæger og psykologer til Psykiatrien Syd og Psykiatrien Vest og samtidig give vores patienter et godt behandlingstilbud med både virtuelle og fysiske behandlersamtaler. Vi har med udvidelsen af onlineklinikken forberedt for, at vi på sigt kan øge kapaciteten i onlineklinikken yderligere.

Hvis du er blevet nysgerrig på online-klinikken > Se vores ledige stillinger

F-ACT – en helt ny behandlingsmodel i vores distriktspsykiatri

Vi indfører en fleksibel, udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet for borgere i hele Region Sjælland. Vi er i gang med at etablere 21 lokale F-ACT teams i vores 15 distriktspsykiatrier. F-ACT er et tilbud om behandling og støtte, som er tilpasset borgerens aktuelle behov. Behandlingen er intensiv, når borgeren har mest brug for det. Vi arbejder sammen med kommunen, lægen og botilbuddet om at følge borgeren tæt. Vi har brug for nye medarbejdere fra forskellige faggrupper til at løfte opgaven.
F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment).

Hvis du er blevet nysgerrig på F-ACT > Se vores ledige stillinger .
Skriv i søgefeltet: F-ACT. Vælg Søg. Oversigt over F-ACT stillinger fremkommer.  

Vagt hver 3. weekend

I Psykiatrien Region Sjælland pågår et udviklingsarbejde med vagtplanlægningen. Vi forstår vigtigheden af indflydelse på egen arbejdstid og arbejder kontinuerligt for at skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv. Dette arbejde betyder, at sygeplejersker på vores sengeafsnit i Psykiatrien Vest i Slagelse nu har mulighed for kun at have vagt hver 3. weekend (bortset fra sommerperioden).

Vi arbejder videre med at udvikle vores vagtplanlægning, så vi kan tilgodese så mange individuelle ønsker som muligt. Vi ved, at det er afgørende for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Hvis du er blevet nysgerrig > Se vores ledige sygeplejerske stillinger 

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt