Skip to main content

Samarbejde er nøglen

Det gode forløb i Psykiatrien er et samarbejde mellem eksperter. Patienten har viden, erfaringer og ønsker, de pårørende kender patientens historie og ressourcer, og som professionel fagperson har du en viden og kompetence inden for dit felt.

Behandlingsplanen er vores fælles redskab mellem patient og medarbejdere. Samarbejdet om behandlingsplanen er med til at understøtte patientens recovery og til at skabe håb om et bedre liv for patienten.

Vi samarbejder også med brugere om at organisere, udvikle og forbedre Psykiatrien. Det sker bl.a. gennem vores bruger- og pårørendepanel, som har repræsentanter i råd og udvalg, følge- og styregrupper, til udvalgte ansættelsessamtaler mm. De bidrager til, at vi altid har brugerens perspektiv med.

Når vi tænker brugernes perspektiv sammen med de faglige og organisatoriske perspektiver, får vi de bedste løsninger. Det gør en forskel.

Bruger- og pårørendepanel

Psykiatrien Region Sjælland

Bruger- og pårørendepanel

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt