Skip to main content

Psykiatriledelsen

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatriledelsen

Lidt om os

Vi har sengeafsnit i hhv. Roskilde, Slagelse og Vordingborg og ambulante behandlingstilbud over det meste af Region Sjælland. Se alle vores arbejdspladser. 

Vores Psykiatri består af godt 2.000 fastansatte medarbejdere, som er organiseret i fem kliniske afdelinger (Psykiatrien Syd, Psykiatrien Øst, Psykiatrien Vest, Afdeling for Retspsykiatri og Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri), kliniske stabsenheder og administrative funktioner. Vores organisering gør vores beslutningsveje korte, så vi let kan koordinere og samarbejde på tværs. Se vores organisationsdiagram

Vi er også et stort uddannelsessted og uddanner mange forskellige faggrupper. Med ca. 1.700 studerende og elever i praktik hvert år har vi en stor og meget vigtigt uddannelsesopgave, som vi prioriterer højt.
Læs mere under Uddannelse og Kompetence

Vi vil inddrage psykiatriens brugere mere og bedre og har de seneste år øget antallet af ansatte peers, som er medarbejdere med egne bearbejdede erfaringer fra psykisk sygdom eller pårørende til psykisk syge borgere. Det giver rigtig god mening for os, patienterne og de pårørende.

Du kan læse mere om Psykiatrien Region Sjælland på Psykiatriens hjemmeside.

Vores fem kliniske afdelinger

Psykiatrien Syd

Psykiatrien Syd varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere i Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner.

Psykiatrien Øst

Psykiatrien Øst varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere i Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

Psykiatrien Vest

Psykiatrien Vest varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner.

Afd. for Retspsykiatri

Afdeling for Retspsykiatri er målrettet patienter med dom til behandling eller anbringelse på hospital, og som har behov for et længerevarende behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Afd. for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og symptomer hos børn og unge i alderen 0 til 17 år fra hele Region Sjælland.

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt