Skip to main content

Samarbejde på tværs af faggrupper

Alle faggrupper skaber værdi. Derfor er der brug for alle.

Det er forskelligt, hvem den enkelte patient får en afgørende relation til. Derfor kombinerer vi hver især vores høje faglighed med evnen til at kommunikere og danne relationer med vores patienter og deres nære. Mennesker, muligheder og relationer er vores omdrejningspunkt.

Vi er en behandlingspsykiatri bestående af både almen psykiatri, retspsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Vi arbejder med patientens sygdomsforløb ud fra både psykiske, fysiske og sociale faktorer. Et godt samarbejde – både tværfagligt og inden for den enkelte faggruppe - er vigtige elementer i at kunne hjælpe det hele menneske.

Vælg faggruppe