Skip to main content

Fysioterapeuter og ergoterapeuter gør en forskel

Som fysio- eller ergoterapeut er du en vigtig del af arbejdet på både sengeafsnit og i de ambulante enheder. Du indgår i arbejdet med at undersøge, vurdere, behandle, rehabilitere, instruere og vejlede mod recovery. I konstant samarbejde med patienten og på tværs af faggrupper.

Fysioterapeut

Psykiatrien Region Sjælland

Fysioterapeut

Fysio- og ergoterapeuter

Fysioterapeut

Som fysioterapeut kan du arbejde både med indlagte patienter og ambulante patienter. Din arbejdsdag er meget afvekslende og kan f.eks. bestå af individuelle undersøgelser, behandling og fysiske/sociale aktiviteter med patienter. Vores fysioterapeuter indgår også i psykoedukationen samt i adskillige gruppe- og holdtilbud. Gennem øget kropsbevidsthed og bevidsthed om egne ressourcer bidrager du til at forebygge og nedbringe tvang. Ofte kan du som fysioterapeut vende en tilspidset situation gennem aktivitetstilbud til en følelse af at kunne mestre en situation.

Ergoterapeut

Som ergoterapeut har du fokus på mestring af dagligdagen og meningsfulde aktiviteter, individuelt og i grupper. Du arbejder med opgaver inden for funktionsudredning og behandling i både akutte patientforløb og med rehabilitering. Ergoterapeuter har en vigtig og aktiv rolle i at anvende og udbrede metoder til at forebygge tvang, for eksempel sansemodulation.

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt