Skip to main content

Flere pædagoger i Psykiatrien

Som pædagog kan du med din faglighed og dine kompetencer være med til at skabe et bedre liv for vores patienter.

Vores pædagoger er en vigtig del af det tværfaglige samarbejde omkring vores patienter og bidrager med pædagogisk specialviden til det tværfaglige team.

Hos os er du som pædagog typisk ansat enten i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor du arbejder med miljøterapi med børn og unge, eller i vores retspsykiatri, men vi ansætter også pædagoger i den almene psykiatri.

Pædagoger

Pædagog i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Som pædagog i Børne- og Ungdomspsykiatrien kan du enten arbejde på et døgnafsnit eller i et af vores ambulatorier.

Du er med til at udrede børn og unge, og dine pædagogiske arbejdsopgaver favner blandt andet behandling, hvor du arbejder med sociale færdigheder, daglige kompetencer og strategier. Som pædagog i et af vores døgnafsnit indgår du også i arbejdet med miljøterapi for børn og unge.

Samspillet mellem børn, unge og de pårørende er helt centralt i vores arbejde. Du bruger de pædagogfaglige kernekompetencer som relationsarbejde, observation, kendskab til normaludvikling og helhedssyn hver eneste dag. Tværfagligt samarbejde er grundstenen i arbejdet, og som pædagog i Psykiatrien arbejder du i tværfaglige teams omkring patienten.

Pædagog i Retspsykiatrien

Som pædagog i Retspsykiatrisk afdeling er særligt tværfagligheden og samarbejdet med andre faggrupper i højsædet i behandlingen af patienterne.

Vores pædagoger arbejder bl.a. med miljøterapi til udvikling af sociale færdigheder og mestringsstrategier. De pædagogfaglige kernekompetencer bliver bragt i spil i relationsarbejde, observationer, identifikation af ressourcer og udviklingspotentiale.

Du vil indgå i mange forskellige aktiviteter i dagligdagen, hvor det langsigtede mål er at medvirke til at hjælpe patienterne tilbage til deres hverdag. Aktiviteterne kan også have et kortsigtet mål med at aflede, støtte eller berolige en urolig patient.

Tryghed og sikkerhed for vores patienter og medarbejdere

Det er vigtigt for os at skabe et sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, så du kan gå trygt på arbejde hver dag. Vi arbejder på at skabe gode relationer og god kommunikation mellem patienter og personale, så vi kan forebygge konflikter og tvang. At nedbringe tvang og skabe holdbare løsninger kræver en vedvarende indsats på mange niveauer i organisationen.

I vores forsknings- og formidlingscenter, Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering, udvikler og uddanner vores instruktører og vejledere vores personale i relationer og deeskalering, så alle har samme tilgang og ved, hvordan de skal forholde sig i akutte situationer. Det skaber et godt sammenhold kolleger imellem og en tryg og sikker arbejdsplads.

Læs mere om tryghed og sikkerhed

Flere og nye veje til læring og kompetenceudvikling

Som pædagog i Psykiatrien får du et job med alsidige arbejdsopgaver og mange læringsmuligheder. Du lærer af og med dine kolleger, og det foregår både planlagt og som en del af den daglige samtale. Det kan også være gennem vejledning, fælles træning eller refleksion - eller i læringsrum, der minder om hverdagen.

Du får mulighed for at udvikle dig i et trygt og sikkert miljø. Vi har løbende træning af medarbejdere, så vi trygt kan udføre vores arbejde og håndtere hverdagen. Det sker bl.a. i vores læringslaboratorier, hvor vi styrker fagligheden gennem forskellige læringsmetoder. Her er der plads til at øve sig, begå fejl og lære af dem.

Læs mere om dine læringsmuligheder i Psykiatrien

Udvid dine pædagogiske kompetencer

Det vigtigste mål i Psykiatrien er at give vores patienter den rette behandling. Det kræver et kompetent personale, der skal have viden, færdigheder og kompetencer på et højt niveau. Derfor sætter vi løbende mål og bliver klogere på, hvordan vi sikrer vores patienter den bedste behandling.

Omdrejningspunktet for kompetenceudvikling er dialogen mellem dig og din leder, dine ønsker og behovet for udvikling i din enhed. Vi organiserer løbende temadage og konferencer, kortere eller længere kurser og efteruddannelsesforløb. Hvis du er nyansat pædagog i Psykiatrien, gennemgår du nogle obligatoriske kurser, der klæder dig bedst muligt på til jobbet.

Vil du vide mere om kurser og efteruddannelse? Læs mere

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder som pædagog i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Vil du også redde mere end liv?

I Psykiatrien gør vi en meningsfuld forskel – både fagligt, menneskeligt og samfundsmæssigt. Og det kræver landets bedste medarbejdere – vil du med på holdet?

Se vores ledige stillinger

Det første skridt er at tage kontakt