Skip to main content

Flere pædagoger i Psykiatrien

Som pædagog kan du med din faglighed og dine kompetencer være med til at skabe et bedre liv for vores patienter.

Vores pædagoger er en vigtig del af det tværfaglige samarbejde omkring vores patienter og bidrager med pædagogisk specialviden til det tværfaglige team.

Hos os er du som pædagog typisk ansat enten i børne- og ungdomspsykiatrien eller i vores retspsykiatri, men vi ansætter også pædagoger i den almene psykiatri.

Pædagog

Psykiatrien Region Sjælland

Pædagog

Pædagoger

Pædagog i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Som pædagog i Børne- og ungdomspsykiatrien kan du enten arbejde på et døgnafsnit eller i et af vores ambulatorier.

Vores pædagoger er med til at udrede børn og unge, og i behandlingen arbejder du med sociale færdigheder, daglige handlekompetencer og strategier. Som pædagog i et af vores døgnafsnit indgår du også i arbejdet med miljøterapi.

Samspillet mellem børn, unge og de pårørende er helt centralt i vores arbejde.
Du bruger de pædagogfaglige kernekompetencer som relationsarbejde, observation, kendskab til normaludvikling og helhedssyn hver eneste dag.
Tværfagligt samarbejde er grundstenen i arbejdet, og som pædagog arbejder du i tværfaglige teams omkring patienten.

Pædagog i Retspsykiatrien

Som pædagog i Retspsykiatrisk afdeling er særligt tværfagligheden og samarbejdet med andre faggrupper i højsædet i behandlingen af patienterne.

Vores pædagoger arbejder bl.a. med miljøterapi til udvikling af sociale færdigheder og mestringsstrategier. De pædagogfaglige kernekompetencer bliver bragt i spil i relationsarbejde, observationer, identifikation af ressourcer og udviklingspotentiale.

Du vil indgå i mange forskellige aktiviteter i dagligdagen, hvor det langsigtede mål er at medvirke til at hjælpe patienterne tilbage til deres hverdag. Aktiviteterne kan også have et kortsigtet mål med at aflede, støtte eller berolige en urolig patient.

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt