Skip to main content

Vores peermedarbejdere er vigtige

Vores peer-medarbejdere er et vigtigt supplement til vores patienters behandling. En peer-medarbejder har egne bearbejdede erfaringer med at skabe sig en velfungerende hverdag med psykisk sygdom og tilbyder på den måde en unik støtte til vores patienter. Det har en særlig betydning, når en person med egne erfaringer med psykisk sygdom viser en vej videre og giver håb i en svær situation.

Som peer-medarbejder indgår du i det daglige arbejde med vores patienter under indlæggelse eller i ambulante forløb. Du gennemfører individuelle samtaler, hvor du støtter patienten i deres behandling og recovery-proces. Derudover har du også som peer-medarbejder mulighed for at arrangere recovery-grupper, hvor flere patienter mødes for at dele erfaringer.

Peermedarbejdere

Psykiatrien Region Sjælland

Peermedarbejdere

Pårørende som peer-medarbejder

Pårørendepeer-medarbejdere

Som pårørende peer-medarbejder har du erfaring som pårørende til en nuværende eller tidligere patient i Psykiatrien. Du bruger dine bearbejdede erfaringer med at være pårørende og kan støtte andre pårørende i deres egen proces.

Du kan fremme forståelsen for recovery, og hvordan man som pårørende indgår som et vigtigt led i processen hos nære med en psykisk sygdom. Du giver dem mulighed for at tale om deres følelser og oplevelser med en, der kender til deres situation. Som pårørende peer-medarbejder gennemfører du individuelle samtaler over telefon eller ved et fysisk møde.

FAQ

Hvad er en peer-medarbejder?

En peer-medarbejder er en person med egne bearbejdede erfaringer med psykisk sygdom og med indsigt i at skabe sig en velfungerende hverdag. Som peer-medarbejder i Psykiatrien kan du tilbyde støtte til patienter, der er i behandling under indlæggelse eller ambulante forløb. Det foregår ved individuelle samtaler eller i recovery-grupper.

Hvad kan patienter bruge en peer-medarbejder til?

Under individuelle samtaler med en peer-medarbejder får patienten mulighed for at tale om indlæggelse, udskrivelse, recovery-behandlingen eller andet, der fylder. Det gør ofte en særlig forskel at tale med en medarbejder, der selv har gennemlevet en recovery-proces og har erfaring med at komme sig fra psykisk sygdom. Peer-medarbejdere tilbyder støtte og hjælp til at skabe mening og håb i den svære proces.

Hvad er en pårørende peer-medarbejder?

En pårørende peer er en medarbejder, har erfaring med at være pårørende til en nuværende eller tidligere patient i Psykiatrien. Med dine bearbejdede erfaringer kan du tilbyde hjælp og støtte til andre pårørende gennem samtaler over telefon eller ved et fysisk møde.

Hvad koster peer-uddannelsen?

Hvis du ikke har nogen peer-uddannelse, når du bliver ansat, betales den af ansættelsesstedet.

Hvad lærer man på peer-uddannelsen?

Formålet med peer-uddannelsen er, at du bliver klædt på til at inddrage dine egne erfaringer med psykisk sygdom og recovery-processen i en professionel sammenhæng. Gennem erfaringsudveksling samt relevant teori og metode omsættes dine personlige erfaringer til peer-faglige kompetencer.

Når uddannelsen er gennemført, har du fået værktøjerne til at understøtte patienters recovery-proces og at indgå i samarbejde med både patienter og pårørende. Du vil også bidrage til det tværfaglige samarbejde med kolleger i en recovery-orienteret tilgang på arbejdspladsen.

Hvad tjener en peer-medarbejder?

En peer bliver ansat efter FOA’s overenskomst for peer-medarbejdere. Derudover er der mulighed for individuelle tillæg, hvis man har særlige kompetencer.


Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt