Skip to main content

Dit arbejde spænder meget bredt

Som psykolog er du ansat enten i almenpsykiatrien, retspsykiatrien, eller i børne- og ungdomspsykiatrien. Du arbejder med psykoterapi, psykologiske undersøgelser, psykoedukation, supervision og undervisning, pårørendesamarbejde og debriefing.

Du indgår i et berigende og fagligt interessant arbejdsfællesskab med andre faggrupper i psykiatrien eller børne - og ungdomspsykiatrien. Et fagligt fællesskab der interesserer sig for hvordan medmennesket, der er blevet patient i psykiatrien kan få mulighed for at leve videre med mindre psykisk smerte og et bedre fundament for livet.

Du bidrager også til det væsentlige samarbejde med kommunerne/PPR, der gør det muligt for vores patienter og deres familier at komme godt videre i livet. I nogle forløb samarbejder du også med somatiske kolleger.

Du har mulighed for at udvikle dine egne kompetencer og bidrage til andres. Og du kan også enten forske eller videreuddanne dig til specialpsykolog i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. 

Læs mere om specialpsykologuddannelsen

Psykolog

Psykiatrien Region Sjælland

Psykolog

Psykolog

Psykolog

Vores psykologer arbejder med både udredning og behandling i patientforløbene.

Udredning omfatter psykologisk undersøgelse og vurdering af patienten, diagnostisk afklaring og planlægning af behandlingsbehov.

Behandling omfatter blandt andet psykoedukation, rådgivning, psykoterapi og det vigtige samarbejde med pårørende.

Tværfagligt samarbejde er vigtigt i psykiatrien. Vores psykologer indgår i et tæt samarbejde med andre faggrupper. Vores psykologer samarbejder også med eksterne parter som jobcentre, familiebehandling, PPR, praktiserende læger og det somatiske sygehusvæsen for at skabe sammenhæng i patientens forløb.

Som psykolog hos os har du en afvekslende hverdag med mulighed for kompetenceudvikling og specialisering inden for det psykologiske felt.

Busordning

Vores busordning fra København til Psykiatrisygehuset i Slagelse kan anvendes af bl.a. psykologer. Bussordningen er meget populær og gør, at du kan være i København på samme tid, som hvis du arbejdede i Københavnsområdet. En del af din transporttid medregnes som arbejdstid efter aftale med ledelsen.

Specialpsykolog

Vi uddanner autoriserede psykologer til specialpsykologer i enten psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri.

Som specialpsykolog har du både opgaver med klinisk behandling, koordinering af udrednings- og behandlingsprogrammer, kvalitetsudvikling og undervisning.

Vores psykologer gennemfører kliniske psykopatologiske undersøgelser-, udarbejder behandlings- og forløbsplaner, psykopatologisk diagnostisk udredning og psykologisk behandling.

Som specialpsykolog er du både formidler, vejleder og behandler samt ansvarlig for undervisning/videreformidling af teoretisk psykologisk viden til kollegaer, studerende og evt. pårørende.

Flere af vores specialpsykologer er faglige ledere eller personaleledere.

Læs mere om uddannelsen til specialpsykolog 

Busordning

Vores busordning fra København til Psykiatrisygehuset i Slagelse kan anvendes af bl.a. psykologer. Bussordningen er meget populær og gør, at du kan være i København på samme tid, som hvis du arbejdede i Københavnsområdet. En del af din transporttid medregnes som arbejdstid efter aftale med ledelsen.

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt