Skip to main content

Faglighed og nærvær gør en forskel

Du arbejder sundhedsfagligt, miljøterapeutisk og pædagogisk i et af vores sengeafsnit, hvor du er med til at varetage den daglige sygepleje og behandling af patienten.

Som kontaktperson bidrager dine vurderinger og observationer til at skabe et helhedsblik på patienten og er med til at sikre den rette pleje og behandling, både psykiatrisk og somatisk. Du samarbejder med den voksne patient, de pårørende og det øvrige personale om patientens recovery.

Du har en vigtig rolle i at motivere og aktivere vores patienter, og du bruger dig selv og din faglighed i dit daglige arbejde. Du er med til at støtte patienten i de små og store skridt på vejen til at mestre livet igen. Du er også med til at udvikle den daglige praksis i Psykiatrien og til at uddanne vores elever og dine kommende kolleger.

Vejen fra social- og sundhedsassistent til sygeplejerske

Vi vil gerne støtte op om de social- og sundhedsassistenter, der ønsker at videreuddanne sig til sygeplejerske.

For at vi bedst muligt kan realisere den enkelte social- og sundhedsassistents videreuddannelsesønsker sker dette i dialog med den lokale afdelingsledelse. Det giver mulighed for at tilrettelægge et evt. uddannelsesforløb efter de lokale forhold og muligheder og for at drøfte og tilrettelægge processen ift. en stilling som sygeplejerske efter endt uddannelse.

Så hvis ønsket om at videreuddanne dig til sygeplejerske melder sig, så er første skridt en snak med din nærmeste leder og afdelingsledelsen.

Social- og sundhedsassistent

Psykiatrien Region Sjælland

Social- og sundhedsassistent

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt