Skip to main content

Det er en stærk oplevelse at følge et menneske

Sygeplejersker er den største faggruppe i Psykiatrien, og du samarbejder med mange andre faggrupper om kerneopgaverne psykiatrisk sygepleje, udredning og behandling. Vi forholder os til både psykiske og fysiske faktorer. Du kombinerer dine somatiske kompetencer med den psykiatriske sygepleje. Vores fornemmeste opgave er nemlig at hjælpe hele mennesket.

Den psykiatriske sygeplejerskes vigtigste ”redskab” er dig selv. Du bruger dig selv i samtalen og i relationen til den enkelte patient. Det er dig, der har overblikket over patientens forløb, koordinerer indsatsen, inddrager de andre faggruppers kompetencer og bidrager til den samlede behandling. Refleksion, observation og dokumentation er vigtige discipliner som er med til at sikre, at du videregiver den relevante information omkring patienten. Som sygeplejerske administrerer du medicin, du observerer effekten, følger op på en eventuel medicinsk behandling og rådgiver patienten om mulige bivirkninger.

Som sygeplejerske har du mange muligheder for at udvikle og videreuddanne dig, samt mulighed for at forske. Vi prioriterer efteruddannelse og udbyder specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje.

Balance mellem arbejds- og privatliv

Vi arbejder for at skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv. Vi ved, at det er afgørende for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede sygeplejersker. Vi arbejder med at udvikle vores vagtplanlægning, så vi kan tilgodese så mange individuelle ønsker som muligt. På vores sengeafsnit i Psykiatrien Vest i Slagelse har vores sygeplejersker mulighed for kun at have vagt hver 3. weekend (bortset fra sommerperioden).

Opus sygeplejerske

Psykiatrien Region Sjælland

Opus sygeplejerske

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt