Skip to main content

Det er en stærk oplevelse at følge et menneske

Sygeplejersker er den største faggruppe i Psykiatrien, hvor du samarbejder med mange andre faggrupper om kerneopgaverne psykiatrisk sygepleje, udredning og behandling. Vi forholder os til både psykiske og fysiske faktorer. Du kombinerer dine somatiske kompetencer med den psykiatriske sygepleje. Vores fornemmeste opgave er nemlig at hjælpe hele mennesket.

Den psykiatriske sygeplejerskes vigtigste ”redskab” er dig selv. Du bruger dig selv i samtalen og i relationen til den enkelte patient. Det er dig, der har overblikket over patientens forløb, koordinerer indsatsen, inddrager de andre faggruppers kompetencer og bidrager til den samlede behandling. Refleksion, observation og dokumentation er vigtige discipliner, som er med til at sikre, at du videregiver den relevante information omkring patienten. Som sygeplejerske har du autorisation til at administrere medicin, du observerer effekten, følger op på en eventuel medicinsk behandling og rådgiver patienten om mulige bivirkninger.

Med et job som sygeplejerske i Psykiatrien har du mange muligheder for at udvikle og videreuddanne dig samt mulighed for at forske. Vi prioriterer videre- og efteruddannelse og udbyder specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje.

Med en specialuddannelse styrker du altså din faglighed ved at bygge videre på din grunduddannelse som sygeplejerske. Det giver dig mulighed for at varetage et job med forskellige og mere komplekse opgaver, og få et større ansvar i jobbet, ligesom det åbner op for flere karriereveje

Læs mere om specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje.

Opus sygeplejerske

Psykiatrien Region Sjælland

Opus sygeplejerske

Balance mellem arbejds- og privatliv

Vores arbejdsplads er båret af tillid, og det er vigtigt for os at skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv for vores medarbejdere. For vi ved, det er afgørende for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede sygeplejersker.

Vi arbejder bl.a. med at udvikle vores vagtplanlægning, så vi kan tilgodese så mange individuelle ønsker som muligt. På vores sengeafsnit i Psykiatrien Vest i Slagelse har vores sygeplejersker mulighed for at kun have vagt hver 3. weekend (bortset fra sommerperioden).

Hjemmearbejde bidrager til en god work-life balance og er blevet mere udbredt i Psykiatrien, primært i de administrative funktioner.

Der er også et liv uden for vores arbejdsplads. Vores feriefond tilbyder leje af sommerhuse og ferielejligheder til favorable priser. Det er huse og lejligheder af god standard ledige på eksempelvis Bornholm, Hvide Sande, Samsø, Odsherred og Nordjylland. I udlandet har Feriefonden i øjeblikket tilbud i Sverige, Tyskland, Østrig, Spanien og Frankrig.

Bosætning i Region Sjælland

Det kan være en stor beslutning at skifte job og flytte til en ny by. Det kræver mange overvejelser, både for dit eget og din families vedkommende.

Med et job som sygeplejerske i Psykiatrien kan vi bistå med kontakt til en af de 17 bopælskommuner, hvis du overvejer at flytte til Region Sjælland i forbindelse med dit jobskifte. På den måde kan du få en kontaktperson og overblik over mulighederne i den konkrete kommune.

Læringsmuligheder i praksis

Vi lærer nyt og bliver dygtigere, mens vi er på arbejde. Vi lærer af og med hinanden som kolleger. Det kan foregå planlagt, eller som en del af den daglige samtale. Det kan være vejledning, fælles træning eller refleksion, eller i vores læringslaboratorier der minder om hverdagen.

Vi udvikler virkelighedsnære læringsrum, hvor der er plads til at øve sig, begå fejl og lære af dem. I Roskilde, Vordingborg og Slagelse har vi læringsinstruktører, der er med til at styrke fagligheden gennem forskellige læringsmetoder. Det kan enten være i form af færdigheds- eller simulationstræning eller ved brug af ny teknologi.

Derudover uddanner vi interne instruktører inden for specifikke områder, som står for bl.a. lokal træning eller uddannelse. Og så har vi et særligt samarbejde mellem somatik og psykiatri om at skabe et nyt Klinisk Kompetence Center, hvor vi kan bygge bro mellem specialerne ved at udforske og udvikle praksis sammen.

Du kan læse mere om dine læringsmuligheder som sygeplejerske i Psykiatrien

Skal du i praktik som sygeplejerske?

Psykiatrien er et stort uddannelsessted, hvor vi uddanner mange studerende og elever fra forskellige erhvervsuddannelser og både mellemlange og lange videregående uddannelser.

Vi tilbyder et inspirerende læringsmiljø, der giver dig en masse mulighed for både faglig og personlig udvikling gennem studiejob eller praktik som sygeplejerske.

Læs mere om dine muligheder for at komme i praktik i Psykiatrien

Bliv klædt godt på til et job som sygeplejerske i Psykiatrien

Det er vigtigt for os, at vores nye medarbejdere føler sig taget godt imod på vores arbejdsplads. Derfor vil du som nyansat sygeplejerske i Psykiatrien gennemgå vores Onboardingprogram, der skal klæde dig fagligt og socialt på til at udfolde dine kompetencer og føle sig tryg i fællesskabet.

Med programmet følger en faglig introduktion i den første tid af ansættelsen og en række samtaler med både leder og mentor, så I får afstemt jeres forventninger og holder et løbende fokus på din udvikling. Målet er, at du ved, hvad vi forventer af dig, og at du føler dig klædt godt på til et job som sygeplejerske i Psykiatrien.

Læs mere om vores Onboardingprogram

Sygeplejerske i Psykiatrien?

Sygeplejerske i Psykiatrien?

Det er aldrig for sent at give det en chance.
Læs en personlig betragtning fra chefsygeplejerske Lotte Helveg Mertins-Jørgensen om, hvorfor hun har valgt at arbejde i Psykiatrien.

Sygeplejerske i Psykiatrien?

Læs en personlig betragtning fra sygeplejerske, cand. Cur og læringsinstruktør Pernille om, hvorfor hun har valgt at arbejde i Psykiatrien.

FAQ

Hvad laver en sygeplejerske i Psykiatrien?

Med et job som sygeplejerske i Psykiatrien løser du komplekse arbejdsopgaver og påtager dig et særligt ansvar i behandlingen og pleje af patienter med psykiske lidelser med udgangspunkt i deres aktuelle behov.

Hvad er klinisk psykiatrisk sygepleje?

Når du arbejder som sygeplejerske i Psykiatrien, handler det om at skabe en tillidsfuld relation til dine patienter og deres pårørende for at finde ud af, hvordan patienten bedst kan hjælpes i forhold til både fysiske og psykiske lidelser. Målet for klinisk psykiatrisk sygepleje er patientens recovery, så patienten kan have et godt liv med psykisk sygdom.

Er det muligt at efteruddanne sig som sygeplejerske i Psykiatrien?

Det er muligt at videreuddanne dig ved at tage en kandidatuddannelse (cand.cur).

Derudover kan du blive certificeret triagesygeplejerske, hvor du specialiserer dig inden for faglig vurdering og prioritering af patienter i akutmodtagelser, eller OPUS-sygeplejerske, hvor du får mulighed for at beskæftige dig med tidlig opsporing af psykose.

Se ledige stillingsopslag til sygeplejersker i Psykiatrien

Hos os får du meget mere end bare et job som sygeplejerske i Psykiatrien. Du får en arbejdsplads ud over det sædvanlige, der giver dig mulighed for at redde mere end liv.

Se vores ledige stillingsopslag til sygeplejersker

Vil du vide mere om kompetenceudvikling og en karriere som sygeplejerske i Psykiatrien?

Er du nysgerrig på dine muligheder for en karriere som sygeplejerske i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt