Skip to main content

Vi forsker for at gøre en forskel – både i dag og i fremtiden

I Psykiatrien forsker vi bredt, og vi inddrager både patienter og pårørende i forskningen. Vores forskning tager afsæt i human-, samfunds- og naturvidenskabelige metoder og traditioner. Og ligesom problemstillinger og behandling i psykiatrien ofte inkluderer forskellige indfaldsvinkler, er det tværfaglige fokus også afspejlet i vores forskning. Vores forskningsområder er brede, og vi har både fokus på det psykiske og somatiske felt. Vi forsker bl.a. i recovery, tidlig opsporing af psykose, familieinterventioner, psykoterapi og forebyggelse af tvang.

Vi involverer også de mennesker, som forskningen handler om. Vi inviterer både patienter, pårørende og professionelle til at deltage aktivt i forskningen og dele deres oplevelser, erfaring og viden – det er trods alt dem, det handler om. Du kan læse mere om vores handlingsorienterede forskningsprojekter her (link til forskningsstrategi).

Hos os kan du kombinere forskning og klinisk praksis. Det kan du fx gøre ved at gennemføre et ph.d.-studium ved siden af dit kliniske arbejde. Du kan også blive tilknyttet et projekt som forskningsassistent ved siden af dit kliniske arbejde, blive forskningslektor eller blive seniorforsker på fuld tid.

Forskning som karrierevej

Psykiatrien Region Sjælland

Forskning som karrierevej

Forskning for studerende

Du kan skrive dit speciale hos os. Efterfølgende kan du søge tre ugers løn til at skrive en akademisk artikel om dit speciale.

Du kan også tage et forskningssemester eller et forskningsår i Psykiatrien. Eller du kan snuse til hverdagen som forsker ved at følge en forsker, deltage i et forskningsprojekt eller i praksisnære forskerkurser.

Eksempler på vores forskningsområder

Læge

Er du læge, kan forskning i Psykiatrien handle om:

 • Undersøgelser af sammenhænge mellem psykopatologi og neurobiologi eller immunsystem
 • Randomiserede, kontrollerede undersøgelser inden for medicinsk og psykoterapeutisk behandling
 • Udvikling af nye behandlingsmetoder baseret på dybdegående psykopatologiske undersøgelser
 • Forskning i ny læringsteknologi i beskrivende psykopatologi og kommunikation

Sygeplejersker eller ergoterapeuter

Vores sygeplejersker eller ergoterapeuter forsker bl.a. inden for:

 • Kreative aktiviteter i ergoterapi og brugerdeltagende forskning
 • Forekomst af og symptomer på almindelige psykiske lidelser og lige adgang til behandling
 • Deeskalering

Psykolog

Som psykolog forsker du fx i:

 • Psykometri, evidensbaseret diagnostik og dimensionel psykopatologi
 • Psykoterapeutisk behandling af psykiske lidelser og mekanismer bag psykoterapeutisk forandring
 • Processer i Recovery – både subjektive og objektive aspekter
 • Forskning i psykopati, mentalisering og metakognition
Vi har tradition for et internationalt forskningssamarbejde, specielt indenfor personlighedsforstyrrelser, hvilket giver nye unge talentfulde forskere lettere adgang til hurtigt at blive en del af førende forskningsmiljøer. Vi er stærke på tværfaglighed, hvilket giver os muligheder for at kombinere kliniske forsøg med epidemiologiske og kvalitative metoder.
Forskningsoverlæge

Forskningsoverlæge ,
Professor, ph.d., dr.h.c. Erik Simonsen

Forskningen i Psykiatrien Region Sjælland er af høj kvalitet og har international impakt. Vi har fokus på at lave forskning som ikke allerede er undersøgt i gode projekter andre steder for at undgå forskningsspil. Forskningen er tværfaglig, hvilket sikrer en mangfoldig indfaldsvinkel til besvarelse af forskellige vigtige forskningsspørgsmål som alle har patienten i centrum. Omdrejningspunktet for forskningen er at den skal hjælpe patienterne til at få den bedste udredning og behandling.
Ole Jakob Storebø

Ole Jakob Storebø ,
Seniorforsker, professor, psykolog, ph.d.

I Region Sjælland prioriterer vi kliniknær forskning, ofte med elementer af ny-udvikling og afprøvning, først i mindre studier, derefter i de større lodtrækningsforsøg. Vi har mod på det nyskabende, det utraditionelle, og de digitale hjælpemidler, og vi orienterer os også mod nye forskningsmetoder, som særligt er anvendelige når man ser på patienter med stor kompleksitet i deres problemer. Og det har mange af patienterne jo i psykiatrien. Vi ser helhedsorienteret på patienternes problemer og inddrager derfor både fysiske og psykiske mål og målinger i mange af vores undersøgelser.
Sidse Marie Arfred

Sidse Marie Arfred ,
Professor MSO, overlæge

Forskningen i Psykiatrien Region Sjælland er tværfaglig og alle faggrupper bidrager i forskningen. Forskning inden for områder som medicin, psykoterapi, sygepleje, ergoterapi og fysioterapi bidrager til forbedring af det samlede patientforløb. Vi vægter at besvare spørgsmål der udspringer af de problematikker der opstår i klinikken. Derfor kan en karrierevej i psykiatrien både være tæt på patienterne og tæt på forskningen. Når vi arbejder så praksisnært med forskningen, medfører det at de resultater der udspringer af forskningen hurtigere anvendes i praksis, altså til gavn for patienterne.
Lene Lauge Berring

Lene Lauge Berring ,
Ledende oversygeplejerske, SD, cand.cur. Ph.d. – Lektor

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt