Skip to main content

I Psykiatrien har teknologi ikke erstattet mødet mellem mennesker

I Psykiatrien møder vi patienterne, hvor de er. Det kræver ikke avanceret teknologi. Men det kræver relationer, kommunikation og høj faglighed.

I mødet med patienten er vi professionelle fagpersoner, men vi er også mennesker lige som patienterne. Og din holdning til og din kommunikation med den enkelte patient har stor betydning for kontakten og for den gensidige tillid.

På samme måde er det daglige samarbejde mellem faggrupper en forudsætning for høj kvalitet i vores behandling og pleje af patienter. Uanset hvor meget erfaring du har, bidrager du med din faglighed og din viden om den enkelte patient. På den måde kan vi sammen skabe et helhedsbillede af, hvad patienten har brug for. Det er både spændende og komplekst – og arbejdet i Psykiatrien kræver, at du både bruger dine psykiatrifaglige og somatiske kompetencer.

Klinisk praksis som karrierevej

Psykiatrien Region Sjælland

Klinisk praksis som karrierevej

Et krævende og stærkt speciale

"Det er en stærk oplevelse at følge et menneske. Vi kombinerer høj faglighed med evnen til at kommunikere og danne relationer med vores patienter og deres nære. Det kræver respekt, omsorg og stor ansvarlighed."

Fagbeskrivelse

Læger

Som læge er du central i det daglige behandlingsarbejde af vores patienter.

Reservelæger og 1. reservelæger er enten i klinisk basisuddannelse, i introduktionsforløb eller i hoveduddannelsesforløb.

Afdelingslæger og overlæger er specialiserede inden for klinisk praksis. Som speciallæge har du gennemført et hoveduddannelsesforløb, og du har en ledende rolle i det tværfaglige samarbejde om behandling af patienterne. Som overlæge er du klinisk ekspert med et stort ansvar. Uanset hvilken rolle du får, sørger vi for, at du er godt forberedt.

Du kan også specialisere dig inden for en behandlingsmetode eller behandlingsretning, fx psykoterapi eller kognitiv terapi.

Læs mere under Uddannelse og Kompetence.

Sygeplejersker

Som sygeplejerske kan du videreuddanne dig til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje. Som specialsygeplejerske kan du løse komplekse opgaver, og du kan påtage dig et særligt ansvar i behandling og pleje af patienterne.

Du kan også blive certificeret triagesygeplejerske, hvor du specialiserer dig inden for faglig vurdering og prioritering af patienter i en Psykiatrisk Akutmodtagelse. En anden mulighed er at uddanne dig til OPUS-sygeplejerske og arbejde med tidlig opsporing af psykose. Du kan også videreuddanne dig ved at tage en kandidatuddannelse (cand.cur.) eller en masteruddannelse, fx APN i avanceret klinisk sygepleje.

Læs mere under Uddannelse og Kompetence.

Psykologer

Som psykolog kan du videreuddanne dig til specialist eller specialpsykolog i psykiatri.

På tre år kan du videreuddanne dig til specialist inden for fx klinisk børne- og ungepsykologi, psykoterapi, psykopatologi, psykotraumatologi eller gerontopsykologi. Her bruger du din specialistviden til at løse komplekse behandlingsopgaver.

Som specialpsykolog arbejder du med psykopatologisk udredning, diagnostik og behandling. Du kan udføre psykoterapeutisk behandling af enkeltpersoner eller i grupper, og du har en vigtig rolle i udviklingen af den psykologfaglige behandling. Specialpsykologuddannelsen er et 4-årigt uddannelsesforløb inden for enten voksenpsykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri.

Læs mere under Uddannelse og Kompetence.

Social - og Sundhedsassistenter

Du har mulighed for at deltage i et 24-dages efteruddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter, som er målrettet Psykiatrien. Gennem forløbet udvikler du dig inden for bl.a. klinisk observation og vurdering, psykopatologi og somatiske lidelser hos vores patienter. Du arbejder med nye innovative metoder, og du får værktøjer til at udvikle praksis og din rolle i Psykiatrien.

Vi forventer, at der i nær fremtid også vil være mulighed for at gennemføre en specialiseringsuddannelse i psykiatri som et overbygningsforløb på efteruddannelsen. Her vil du få mulighed for at fordybe dig i særligt udvalgte områder af klinisk praksis.

Læs mere under Uddannelse og Kompetence.

Ergo- og Fysioterapeuter

I Psykiatrien kan du bruge din ergo- eller fysioterapeutiske specialviden til at identificere terapeutiske behandlingsbehov. Du kan også stå for den terapeutiske behandling – enten hos den enkelte patient eller for grupper af patienter. Og du kan være med til at videreudvikle den terapeutiske behandling i Psykiatrien.

På landsplan arbejdes der lige nu på at udvikle særlige specialiseringsuddannelser i psykiatri for ergo- og fysioterapeuter.

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt