Skip to main content

I psykiatrien har du gode muligheder for at udvikle dig som leder

Ledelse er mere end personaleansvar

Ledelse i Psykiatrien handler om at få det bedste frem i dine medarbejdere og i det tværprofessionelle samarbejde og om at sætte tydelig retning og rammer for det daglige arbejde.

Psykiatrien er kendetegnet ved et teambaseret og tværprofessionelt samarbejde, hvor hver faggruppe bidrager med vigtig ekspertise. Derfor handler ledelse i psykiatrien om at bringe de forskellige fagligheder i spil, så vi i fællesskab – og sammen med patienten og de nære personer – kan hjælpe patienten til at få en velfungerende hverdag.

Du kan enten vælge en ledelsesvej med formelle kompetencer, eller du kan påtage dig faglig ledelse. Det kan være som personaleleder for medarbejdere og ledere, som leder inden for forskning eller uddannelse eller som leder af særlige funktioner, ansvarsområder eller udviklingsprocesser. Vores kliniske ledere er typisk læger, sygeplejersker og psykologer.

Med fokus på god ledelse, har vi en målrettet indsats for alle nye ledere i form af leder-onboarding. Leder-onboarding i Psykiatrien er en struktureret proces henover det første års ansættelse som skal sikre, at den nye leder bliver integreret i organisationen og sikre, at denne forstår og er klædt godt på til at bestride sin rolle.

 

Ledelse som karrierevej

Psykiatrien Region Sjælland

Ledelse som karrierevej

Hverdage med ansvar

"Vi tror på det uddelegerede ansvar. Derfor er indflydelse og tillid også en afgørende del af vores ledelsesform og organisation. Her oplever vi en kort vej til ledelsen og alle bliver mødt af respekt, lydhørhed og forståelse. Det giver god mening for os"

Ledelse inden for specifikke faggrupper

Læger

Som læge kan du varetage en række forskellige ledelsesfunktioner.
Det kan være som ledende overlæge – dvs. leder af et sengeafsnit eller for en ambulant enhed. I begge tilfælde arbejder du tæt sammen med en oversygeplejerske eller med en specialpsykolog i ambulant regi.

Som cheflæge danner du et ledelsesteam sammen med en chefsygeplejerske. Sammen leder I en psykiatrisk afdeling med både sengeafsnit og ambulante funktioner; det kan være psykiatriske klinikker og distriktspsykiatrier med fleksible, udgående og opsøgende behandlingsteams i nærmiljøet, som i daglig tale kaldes F-ACT teams. Jeres ledelsesteam får støtte af en kompetent administrativ stab inden for fx kvalitet, HR og økonomi.

Som speciallæge kan du også varetage forskellige faglige ledelsesroller. Du har en ledelsesrolle i det daglige behandlingsarbejde, du kan være forskningschef, forskningsansvarlig overlæge eller uddannelsesansvarlig overlæge.

Sygeplejersker

Som sygeplejerske kan du varetage en række forskellige ledelsesfunktioner.
Det kan være som oversygeplejerske – dvs. som leder af et sengeafsnit – eller som teamleder for en ambulant enhed. I begge tilfælde arbejder du som sygeplejerske tæt sammen med en ledende overlæge eller med en specialpsykolog i ambulant regi. Du kan også blive assisterende oversygeplejerske i et sengeafsnit, hvor du varetager selvstændige ledelsesopgaver med drift, personale og udvikling under supervision af oversygeplejersken. 

Som chefsygeplejerske, danner du et ledelsesteam sammen med en cheflæge. Sammen leder I en psykiatrisk afdeling med både sengeafsnit og ambulante funktioner. Det kan være psykiatriske klinikker og distriktspsykiatrier med fleksible, udgående og opsøgende behandlingsteams i nærmiljøet, som i daglig tale kaldes F-ACT teams. Jeres ledelsesteam får støtte af en kompetent administrativ stab inden for fx kvalitet, HR og økonomi.

Som sygeplejerske kan du også varetage forskellige faglige ledelsesroller. Fx kan du være forskningsleder for området for Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU), forskningsansvarlig sygeplejerske, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, eller koordinerende sygeplejerske.

Psykologer

Som psykolog kan du varetage en række forskellige ledelsesfunktioner.
Som leder for en ambulant enhed arbejder du tæt sammen med en ledende overlæge og/eller en oversygeplejerske.

Som chefpsykolog i Børne- og ungdomspsykiatrien, hvor du danner et ledelsesteam sammen med en cheflæge og en chefsygeplejerske. Sammen leder I en psykiatrisk afdeling med både sengeafsnit og børne- og ungdomspsykiatriske klinikker. Jeres ledelsesteam får støtte af en kompetent administrativ stab inden for fx kvalitet, HR og økonomi.

Som psykolog kan du også varetage faglige ledelsesfunktioner som fx uddannelsesansvarlig psykolog.

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt