Skip to main content

Fremtidens Psykiatri starter med uddannelse

Som underviser og vejleder er du med til at påvirke fremtidens psykiatri. Samtidig gør du hver dag dine kolleger endnu dygtigere.

Når du vælger en karrierevej inden for uddannelse og læring, spiller du en vigtig rolle for de mange studerende og elever, der hvert år lægger deres vej forbi Psykiatrien. Og du er med til at påvirke, hvordan vi behandler og plejer patienterne i Psykiatrien.

Psykiatrien har udviklet sig markant gennem de seneste ti år, og det bliver den ved med. Derfor fokuserer vi på udvikling og forskning, og vi eksperimenterer løbende med nye læringsformer. Vi ved, at vi har brug for at udvikle os fagligt – både i de enkelte faggrupper og i vores tværfaglige teams. Derfor kommer du i kontakt med mange kolleger på tværs af Psykiatrien. Og uanset om du arbejder med læreprocesser for studerende og elever eller for kolleger, så er du med til at præge uddannelserne, vores kommende kolleger og måden, vi behandler og plejer vores patienter.

Uddannelse som karrierevej

Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelse som karrierevej

Fagligt miljø med mening

"Vi har fokus på gode faglige miljøer, en god tone og en høj trivsel. Vi har gode omgivelser, hvor der er plads – både til at gå i dybden med patientforløb og til at dyrke faglig udvikling. Vi prioriterer forskning og samarbejder med vores faglige miljøer for at forbedre vores patientforløb."

Fagbeskrivelse

Læger

Som læge kan du varetage forskellige funktioner inden for uddannelse og pædagogik.

Du kan blive uddannelseskoordinerende læge og bruge dine egne erfaringer til at udvikle uddannelsesforløb med høj kvalitet, så studerende bliver ledt godt ind i specialet.

Som klinisk vejleder får du en vigtig rolle i at supervisere og formidle psykiatrien til kommende kolleger. Du er også med til at skabe så gode læringsforløb for medicinstuderende i praktik i psykiatrien, at de får lyst til at vende tilbage.

Du kan også blive uddannelsesansvarlig overlæge, hvor du bliver en del af et team med andre uddannelsesansvarlige overlæger og de uddannelseskoordinerende yngre læger, som sammen skaber fundamentet for fremtidens speciallæger i psykiatri.

Sygeplejersker

Som sygeplejerske kan du varetage mange forskellige funktioner inden for det pædagogiske område.

Du kan blive udviklingsinstruktør, hvis du har øje for læringsbehov og læringsmuligheder i hverdagen. Her bruger du din viden og dine erfaringer fra klinisk praksis til at kompetenceudvikle dine kolleger.

Som læringsinstruktør underviser og faciliterer du læring for dine kolleger i et læringslaboratorie, fx i færdighedstræning eller ved simulation. Som klinisk vejleder eller underviser skaber du læringsforløb for studerende i praktik, og du spiller en stor rolle i at give dem lyst til at vende tilbage til os.

Du kan også blive uddannelsesansvarlig sygeplejerske og samarbejde med andre uddannelsesansvarlige sygeplejersker og Psykiatriens uddannelseskonsulenter. Jeres opgave er at koordinere og udvikle gode praktikforløb for både studerende og elever.

Psykologger

Som psykolog kan du varetage forskellige funktioner inden for det pædagogiske område.

Du kan blive klinisk vejleder, hvor du har en vigtig rolle i at formidle psykiatrien til kommende kolleger. Du er også med til at skabe gode læringsforløb for studerende i praktik i psykiatrien, så de får lyst til at vende tilbage.

Som supervisor støtter du kolleger i deres faglige og personlige udvikling. Du kan også blive uddannelsesansvarlig psykolog med ansvar for at koordinere den kliniske vejledning af de psykologistuderende, der er i praktik i Psykiatrien.

Social- og Sundhedsassistenter

Som social- og sundhedsassistent kan du varetage forskellige funktioner inden for det pædagogiske område.

Du kan blive mentor og hjælpe dine nyansatte kolleger godt i gang med deres nye hverdag i Psykiatrien. Du kan også blive deeskaleringsvejleder og ansvarlig for den lokale træning af dine kolleger, så de er i stand til at forebygge og håndtere konflikter. Du kan også efteruddanne dig til at blive forflytningsvejleder, hvor du hjælper og vejleder dine kolleger til et godt arbejdsmiljø.

Som klinisk vejleder eller underviser skaber du så gode læringsforløb for elever i praktik i Psykiatrien, at de får lyst til at vende tilbage. Og sidst men ikke mindst kan du blive uddannelsesansvarlig praktikvejleder, hvor du har ansvar for at koordinere den kliniske vejledning af elever, der er i praktik i Psykiatrien.

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt