Skip to main content

Alle faggrupper tilbydes udviklingsmuligheder i jobbet

Som nyansat gennemgår du obligatoriske kurser for at blive klædt på til jobbet. Det kan være i relationer og deeskalering, i Sundhedsplatformen (SP) eller særlige kurser for din faggruppe.

Læs om vores relations- og deeskaleringskoncept samt vores støttefunktioner til SP.

Hvis du senere skal varetage særlige funktioner – det kan fx være triagering i en af vores akutmodtagelser, som instruktør i deeskalering eller som nøgleperson – så gennemgår du et målrettet forløb.

Omdrejningspunktet for kompetenceudvikling er dialogen mellem dig og din leder, dine ønsker og behovet for udvikling i din enhed.

Vi organiserer løbende temadage og konferencer, kortere eller længere kurser og efteruddannelsesforløb. Vi samarbejder med de øvrige regioner og med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner om kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Det giver et rigt varieret udbud, baseret på den nyeste forskning på området.

Efteruddannelsesmulighederne er mange

Uanset hvilken karrierevej du vælger – klinisk praksis, ledelse, uddannelse eller forskning - kan du gribe de mange muligheder, der er for at realisere et spændende arbejdsliv, få inspiration og støtte på din vej videre.

Efteruddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter

I samarbejde med SOSU-skolerne i Region Sjælland har vi nyudviklet et særligt efteruddannelsesforløb over 24 dage, som er målrettet Psykiatrien. Du får en dybere viden om psykopatologi, psykiatrisk og somatisk sygepleje og om innovative metoder til udvikling af praksis. Du får mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger på tværs af Psykiatrien om de etiske dilemmaer, som du oplever i din hverdag og får redskaber til at håndtere dem.

Download: Social- og sundhedsassistenter i Psykiatrien Region Sjælland, Strategiplan –fremtidige opgaver og kompetenceudvikling

Kurser og efteruddannelse

Psykiatrien Region Sjælland

Kurser og efteruddannelse

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt