Skip to main content

Læringsmuligheder i praksis – eller som ligner praksis

Alle ansatte er med til at skabe læring i hverdagen ved at dele ud af viden og færdigheder, bidrage til refleksioner og analyser, både mellem kolleger og til uddannelsessøgende.

Vi udvikler virkelighedsnære læringsrum, hvor der er plads til at øve sig, begå fejl og lære af dem. I vores nye læringslaboratorier i Roskilde, Vordingborg og Slagelse arbejder lokale læringsinstruktører med at styrke fagligheden gennem forskellige læringsmetoder. Det kan enten være i form af færdigheds- eller simulationstræning eller ved brug af ny teknologi. Læringslaboratorierne indeholder fx fiktive medicinrum, patientstuer, VR-briller mm.

I Slagelse har vi et særligt samarbejde mellem somatik og psykiatri om at skabe et nyt Klinisk Kompetence Center, hvor vi kan bygge bro mellem specialerne ved at udforske og udvikle praksis sammen.

Vi uddanner interne instruktører inden for specifikke områder, som står for bl.a. lokal træning eller uddannelse. Vores kliniske vejledere inden for de forskellige faggrupper har gennemgået pædagogisk efteruddannelse, og vores mentorer er klædt på til at varetage en særlig opgave med at lede nyansatte godt igennem det første års ansættelse.

Læringslaboratoriet

Psykiatrien Region Sjælland

Læringslaboratoriet

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt