Skip to main content

En specialuddannelse styrker din faglighed

Med en specialuddannelse bygger du videre på din grunduddannelse som enten læge, sygeplejerske eller psykolog.

En specialuddannelse giver dig både en bred indsigt i psykiatri og er samtidig en mulighed for at fordybe dig og få et større overblik over dit fag.

Som specialuddannet udvider du det felt, som du kan arbejde indenfor. Du kan varetage flere forskellige og mere komplekse opgaver og få et større ansvar i jobbet. En specialuddannelse åbner også flere karriereveje.

Med en specialuddannelse er der rift om dine kompetencer.

Specialuddannelse

Uddannelse til speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri

Faglige udfordringer der giver mening

Vejen til speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri forløber over flere faser.
Vi prioriterer det højt at skabe et uddannelsesmiljø, der er attraktivt for yngre læger, uanset om du kommer hos os som led i din kliniske basisuddannelse, i det 1-årige introduktionsforløb eller gennemfører din 4-årige hoveduddannelse til speciallæge.

Vi arbejder målrettet med at sikre høj faglig kvalitet og effektivitet i den lægelige videreuddannelse på tværs af voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Du får ansvar og masser af udviklingsmuligheder i Psykiatrien. Du trækker på alle dine lægefaglige kompetencer i dit arbejde med udredning og behandling, samtidig med at du ser mennesket bag diagnosen.
Vi forsker på internationalt niveau, og du kan blive en del af det videnskabelige fællesskab og samarbejde.

Læs mere om vores forskning

Uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri

Psykiatriområdet er blandt de få specialer med en specialuddannelse for sygeplejersker.

Vores mål er, at mindst halvdelen - og gerne flere - af vores sygeplejersker skal være specialuddannede i psykiatrisk sygepleje. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og trækker på den nyeste viden inden for psykiatrisk sygepleje og behandling, sundhedspædagogik, kvalitetsudvikling og tværsektorielt samarbejde mm. Specialuddannelsen giver dig en solid faglig ballast og inspiration til at videreudvikle din egen og dine kollegers praksis. Specialuddannelsen udfordrer dig, styrker din faglige identitet og åbner samtidig nye muligheder for dig i jobbet.

Som specialsygeplejerske kan du løse mere komplekse opgaver og påtage dig et større ansvar for helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering.
Specialuddannelsen er fælles for alle regioner og har til huse på Næstved Sygehus. Vi har et tæt samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.

Downloads

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri

Specialpsykologer er meget velkomne og ønsket i vores Psykiatri.

Hvis du ikke allerede er uddannet specialpsykolog, så kan du søge en af de uddannelsesstillinger, som vi opslår en gang årligt, inden for både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Specialpsykologuddannelsen er en 4-årig videreuddannelse for autoriserede psykologer. Uddannelsesstillingerne er fuldtidsstillinger.

Specialpsykologuddannelsen er bygget op af to separate uddannelsesforløb:

  • Introduktionsuddannelsen (1 år): Udvikling af basale færdigheder i psykopatologisk udredning, diagnostik og psykologisk behandling samt social intervention og viden om biologiske behandlingsprincipper.
  • Hoveduddannelsen (3 år): Videreudvikling af kompetencer fra introduktionsstillingen. I hoveduddannelsen indgår derfor ansættelser på en række forskellige afdelinger med dertilhørende varetagelse af ansvarsområder.

Uddannelsen udbydes af Danske Regioner og er anerkendt som en kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse.

Vil du vide mere om vores karriereveje og kompetenceudvikling?

Er du nysgerrig på dine karrieremuligheder i Psykiatrien Region Sjælland – så se vores karriereveje og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Du kan også se hvilke muligheder der er for uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt