Skip to main content

En specialuddannelse styrker din faglighed

Det er vigtigt for os i Psykiatrien, at vores medarbejdere udvikler sig både fagligt og personligt, og at vi løbende sætter nye mål og bliver klogere på, hvad der er den bedste behandling for vores patienter. Derfor er dine muligheder for videre- og efteruddannelser som sygeplejerske mange. Uanset om du nyuddannet eller har arbejdet som sygeplejerske i mange år.

Specialuddannelsen for sygeplejersker gør en stor forskel for vores patienter. Det er en sygeplejerske-efteruddannelse, hvor du bygger videre på din grunduddannelse og får en bred indsigt i psykiatri. Samtidig får du mulighed for at fordybe dig og få et større overblik over dit fag.

Som specialuddannet udvider du det felt, som du kan arbejde indenfor. Du kan varetage flere forskellige og mere komplekse opgaver og få et større ansvar i jobbet. En specialuddannelse åbner også flere karriereveje og giver rift om dine kompetencer.

Uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri

Psykiatriområdet er blandt de få specialer med en specialuddannelse for sygeplejersker. Vores mål er, at mindst halvdelen – og gerne flere – af vores sygeplejersker skal være specialuddannede i psykiatrisk sygepleje og dermed kunne veksle mellem teori og praksis og trække på den nyeste viden inden for psykiatrisk sygepleje og behandling, sundhedspædagogik, kvalitetsudvikling og tværsektorielt samarbejde mm.

Specialuddannelsen giver dig en solid faglig ballast og inspiration til at videreudvikle din egen og dine kollegers praksis. Den udfordrer dig, styrker din faglige identitet og åbner samtidig nye muligheder for dig i jobbet.

Som specialsygeplejerske kan du løse mere komplekse opgaver og påtage dig et større ansvar for helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering.

Uddannelsen er fælles for alle regioner og har til huse på Næstved Sygehus. Vi har et tæt samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.

Download uddannelsesordningen

Bliv klædt godt på til et job som sygeplejerske i Psykiatrien

Det er vigtigt for os, at vores nye medarbejdere føler sig taget godt imod på vores arbejdsplads. Derfor vil du som nyansat sygeplejerske i Psykiatrien gennem gå et Onboardingprogram tilpasset dit erfaringsniveau. Forløbet skal klæde dig på til at udfolde dine kompetencer og samtidig gøre dig tryg i fællesskabet.

Med programmet følger en faglig introduktion i den første tid af ansættelsen og en række samtaler med både leder og mentor, så I får afstemt jeres forventninger og holder et løbende fokus på din udvikling. Målet er, at du ved, hvad vi forventer af dig, og at du føler dig klædt godt på til et job som sygeplejerske i Psykiatrien.

Læs mere om vores Onboardingprogram

Karriereveje

Klinisk praksis

Vælg klinisk specialisering som karrierevej og få et job i Psykiatrien, hvor du gør en meningsfuld forskel gennem relationer, kommunikation og høj faglighed. Du kommer til at bruge både dine psykiatrifaglige og somatiske kompetencer til at møde patienterne, hvor de er, og skabe kvalitativ behandling og pleje af patienterne.

Ledelse

Med et job som leder er du med til at skabe en tydelig retning og ramme for det daglige arbejde og få det bedste frem i dine medarbejdere og det tværprofessionelle samarbejde. Et samarbejde, der er en forudsætning for en velfungerende arbejdsplads og den bedste behandling for vores patienter.

Uddannelse

Få erfaring og viden til at uddanne dem, der skal forme Psykiatrien nu og i fremtiden. Med et job som underviser er du med til at påvirke fremtiden psykiatri og gøre dine kolleger endnu dygtigere til at give vores patienter den bedste behandling og pleje.

Forskning

Du kan blive en del af et ambitiøst forskningsteam, hvor vi forsker bredt og inddrager patienter og pårørende i forskningen. Det sker både i Psykiatriens Forskningsenhed og vores forsknings- og kompetencecentre, som består både af læger, psykologer, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter.

Vil du vide mere om karriereveje, kompetenceudvikling og efteruddannelse som sygeplejerske?

Læs mere om vores karriereveje i Psykiatrien Region Sjælland og hør vores medarbejdere fortælle om deres karriere i Psykiatrien.

Er du nysgerrig på at høre mere om dine muligheder for efteruddannelse som sygeplejerske? Så kan du læse om uddannelse og kompetenceudvikling i vores Psykiatri.

Det første skridt er at tage kontakt